Portfolio > Works on Paper

Nina Simone
Pen & Ink on brown paper
10 X 10 in
2003
Dizzy
Pen & Ink on brown paper
10 X 10 in
2008
Sonny Rollins
Pen & Ink on brown paper
5 X 8 in
2003
Duke, Ella, Ornette, & Thelonious
Pen & Ink on brown paper
18 X 24 in
2003
Billie Holiday
Pen & Ink on brown paper
4 X 6 in
2003
Louis Armstrong
Pen & Ink on brown paper
7 X 12 in
2003
John Coltrane
Pen & Ink on brown paper
7 X 12 in
2003
Three musicians
Pen & Ink on brown paper
9 X 13 in
2008
At the Lenox Lounge-1
Pen & Ink on brown paper
13 X 18 in
2003
At the Lenox Lounge-2
Pen & Ink on brown paper
13 X 18 in
2003
At the Lenox Lounge-3
Pen & Ink on brown paper
9 X 13 in
2003
At the Lenox Lounge-4
Pen & Ink on brown paper
12 X 12 in
2003
Saint Marc, Haiti-1
Pen & Ink
12 X 15 in
2003
Saint Marc, Haiti-2
Pen & Ink
12 X 15 in
2003
Saint Marc, Haiti-3
Pen & Ink
9 X 12 in
2003
Bridge Study-1
Pen & Ink & Marker
9 X 12 in
2007
Bridge Study-2
Pen & Ink & Marker
9 X 12 in
2007
Bridge Study-3
Pen & Ink & Marker
9 X 12 in
2007
Janet-1
Pen & Ink
12 X 18 in
2006
Janet-2
Pen & Ink
12 X 18 in
2006
Gina
Charcoal on paper
18 X 24 in
2001